Panorama Ceking Terrace yang Menawan

Ceking Terrace adalah daerah yang menggunakan sistem pertanian terasering atau bentuk area persawahan yang berundak-undak pada daerah miring atau lereng bukit. Ceking Terrace ini terletak [...]